Institut de Lingüística Aplicada
 

III Jornada de Recerca de l'IULA

Data: 08 abril de 2010
Lloc:

Campus de la Comunicació-Poblenou, Aula 55.309

 

Adreçat a estudiants de màster, de doctorat i a tota la comunitat universitària per donar a conèixer l’actualitat de la recerca de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada.

Programa:
10.00 Mercè Lorente: Presentació de la JORNADA
10.15 Núria Bel: Automatic Detection of Non-deverbal Event Nouns
10.40 Jordi Cicres: Anàlisi acústica discriminant de les pauses plenes per identificar parlants
11.05 Rogelio Nazar Estudio diacrónico de la terminología especializada
11.30 Pausa
12.15 Sabela Fernández: Las motivaciones múltiples en la variación denominativa
12.40   Núria Gavaldà i André Braz : Idiolectometria forense i interrogatoris policials
13.05   Amor Montané: La implantació terminològica en llengua catalana: a la recerca dels factors que la influencien
13.30   Josep Maria Castellà: Anàlisi de la multimodalitat a l'aula: discurs oral i PowerPoint en tres classes magistrals universitàries
14.00 Dinar
15.30   Araceli Alonso: Corpora and headword lists for learner's dictionaries: the case of the Spanish Learner's Dictionary DAELE.
15.55   Irene Renau: Las prestaciones en la codificación de verbos para el Diccionario de aprendizaje del español como lengua extranjera (DAELE)
16.20 Jenny Azarian i Rogelio Nazar: Estudio del ciclo de vida de las palabras: consecuencias para el desarrollo de diccionarios sincrónicos
16.45   Juan Manuel Pérez: Metonymy and the development of slang senses in Spanish and English
17.15 Pausa café
17.40   Abolfazl Zarnikhi: Towards a Model for Terminology Planning
18.05   Lluís de Yzaguirre: El concepte web 2.0 i la transferencia de coneixement
18:30   Raquel Casesnoves: La repercussió del sistema educatiu en el futur de la llengua
18.55 Cloenda

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA