Institut de Lingüística Aplicada
 

Conferències i seminaris de lingüística forense a càrrec de James R. Fitzgerald

Conferències i seminaris de lingüística forense a càrrec de James R. Fitzgerald, ex membre de l'FBI i actualment professor de la Hofstra University (Hempstead, Nova York), en el marc del Màster en Lingüística Forense IDEC-IULA, impartit a l'Institut d'Educació Continua (IDEC), i estructurat acadèmicament pel ForensicLab de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), i el Màster en Lingüística i Aplicacions Tecnològiques, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (DTCL).

Conferencias y seminarios de lingüística forense a cargo de James R. Fitzgerald, ex miembro del FBI y actualmente profesor de la Hofstra University (Hempstead, Nueva York), en el marco del Master en Lingüística Forense IDEC-IULA, impartido en el Institut d'Educació Continua (IDEC), y académicamente estructurado por el ForensicLab del Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), y el Master en Lingüística i Aplicacions Tecnològiques, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (DTCL).

Lectures and seminars on Forensic Linguistics by James R. Fitzgerald, ex-member of the FBI and at present associate scholar at Hofstra University (Hempstead, New York), around the staff mobility activities offered by two postgraduate programs: the Master's degree in Forensic Linguistics IDEC-IULA, offered at Institut d'Educació Continua (IDEC), and academically designed by ForensicLab at Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), and the Master's degree in Linguistics and Technological Applications, at Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (DTCL).

Data: 15 - 19 de juny de 2009
Programa:

Dilluns, 15 de juny
Hora: 19.00 h
Lloc: Institut d'Educació Continua (IDEC), Universitat Pompeu Fabra
Conferència: Language-Based Crimes: Utilizing Forensic Linguistics to Identify Offenders

Dimarts, 16 de juny
Hora: 12.00 h
Lloc: Auditori, Campus de la Comunicació - Poblenou, Universitat Pompeu Fabra
Conferència: Forensic Linguistics: Using the Scientific Study of Language to ID Anonymous Writers and Speakers

Dimecres, 17 de juny
Hora: de 14.00 a 16.00 h.
Lloc: Aula 52.201, Campus de la Comunicació - Poblenou, Universitat Pompeu Fabra
Seminari 1: Forensic Linguistics: social and cultural considerations of communication

Dijous, 18 de juny
Hora: de 14.00 a 16.00 h.
Lloc: Aula 52.209, Campus de la Comunicació - Poblenou, Universitat Pompeu Fabra
Seminari 2: Threat Assessment
                    Concepts and Applications of Linguistic Profiling

Divendres, 19 de juny
Hora: de 14.00 a 16.00 h.
Lloc: Aula 52.427, Campus de la Comunicació - Poblenou, Universitat Pompeu Fabra
Seminari 3: Authorship attribution
Divendres, 19 de juny
Hora: de 17.00 a 20.00 h.
Lloc: Institut d'Educació Continua (IDEC), Universitat Pompeu Fabra
Sessió del Màster en Lingüística Forense: Authorship attribution cases in vivo
Organitza: Forensiclab - Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)
Institut d'Educació Continua (IDEC)
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA