Institut de Lingüística Aplicada
 

II Jornada de Recerca de l'IULA

Data: 30 gener de 2009
Lloc:

Campus de la Comunicació-Poblenou, Aula 52.221

 

Adreçat a estudiants de màster, de doctorat i a tota la comunitat universitària per donar a conèixer l’actualitat de la recerca de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada.

Programa:
09.30 Mercè Lorente: Verbs pronominals inherents: descripció i representació lexicogràfica
09.55 Alba Coll i Teresa Cabré: Neologia aplicada a l'actualització lexicogràfica: els neologismes de BOBNEO al DIEC2
10.20 Amor Montané i Teresa Cabré: Fonaments per al seguiment de la implantació de la terminologia normalitzada en llengua catalana
10.45 Maria Spassova: Categorización de textos escritos en español mediante trigramas morfosintácticos según el género y el origen del autor
11.10 Pausa
11.55 Paz Battaner i Irene Renau: Agrupación semántica de verbos de un DAELE a través de sus relaciones hiperonímicas
12.20   Paz Battaner: Análisis lexicogràfico del verbo hacer: el verbo hacer en un diccionario de aprendizaje
12.45   Araceli Alonso, Janet DeCesaris i Elena Estremera: Las relaciones gramaticales entre nombres y adjetivos en el DAELE (Diccionario de aprendizaje del español como lengua extranjera)
13.10   Raquel Casesnoves: La sociodemografia de la llengua: usos, actituds i projeccions lingüístiques
13.35   Maarten Janssen: OSLIN (an Open Source Lexical Information Network)
14.00 Dinar
15.00   Núria Bel: Automatic Acquisition for low frequency lexical items
15.25   Marta Villegas: COLDIC, a Lexicographic Platform for LMF compliant lexica
15.50 Arxiu PDF Maite Turell i Jordi Cicres: Idiolectometria forense i índex de similitud idiolectal: presentació i primers resultats
16.15 Pausa café
16.30   Rogelio Nazar: Un extractor de términos puramente estadístico
16.55   Albert Morales: Presentació projecte de tesi
17.20   Lluís de Yzaguirre: RESOLC-MITJANSCAT
17.55 Cloenda

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA