Institut de Lingüística Aplicada
 

Tallers de Lexicografia

Data: octubre de 2006 [Edició Cancel·lada]
Lloc:

Edifici Rambla, La Rambla 30-32, 08002 Barcelona

Descripció:

Els Tallers de lexicografia es proposen específicament complementar la formació de lexicògrafs oferint uns coneixements i habilitats adequats als requeriments actuals del treball lexicogràfic. Aquests tallers estan organitzats en sessions monogràfiques impartides per reconeguts professionals del camp de la lexicografia i de la terminografia.

Es lliuraran certificats d'assistència als participants.

Les places són limitades.

Programa:
  Divendres, 20 d'octubre de 15:00 a 19:30 h
Materials

Prof. Andrew Hastings (lexicògraf)
Com ha de ser un diccionari anglès-espanyol, espanyol-anglès per a principiants?

  El taller serà el marc inicial per als quatre tallers previstos. En ell es consideraran alguns dels aspectos pràctics de la lexicografia bilingüe en la seva versió de diccionari d’aprenentatge, com a funcions, documentació, selecció d’informació, etc.
  Dissabte, 21 d'octubre de 10.00 a 14.30 h
Materials

Prof. Elisenda Bernal (IULA-UPF)
Qüestions diverses sobre l'equivalència

  En aquest taller es treballaran amb detall diversos problemes al voltant de l’equivalència: d’una banda, els problemes de desajustament d’abast semàntic que es donen entre dos equivalents, així com també es dedicarà atenció als falsos amics. D’altra banda, es tractaran també els desajustaments de tipus comunicatiu (variació diastràtica). Es presentaran les maneres com es tracta aquesta casuística als diccionaris i es reflexionarà sobre la manera de tractar-los lexicogràficament d’una manera eficaç.
  Divendres, 27 d'octubre de 15:00 a 19:30 h
Materials

Prof. Cristina Gelpí (IULA-UPF).
L'equivalència en diccionaris bilingües digitals

  S’intentarà fer un article d'un bilingüe (en qualsevol de les llengües proposades) i es tractarà especialment la representació de l'equivalència: es seleccionarà una parella de conceptes, es farà l’estudi contrastiu, es considerarà com es representen en diccionaris digitals i impresos, es valoraran les necessitats dels usuaris que l'han de fer servir, les funcions lexicogràfiques per a les quals són previstos, s’ordenarà el tipus d'informació que s’haurà de donar i s’implementarà en un format digital.
  Dissabte, 28 d'octubre de 10:00 a 14:30 h
Materials

Prof. Elvira de Moragas (lexicògrafa, Enciclopèdia Catalana)
Punt de partida en la planificació d’un diccionario bilingüe per a la traducció

  El taller començarà amb la preparació d’un text de sortida neutre (del castellà o del català) per ser combinat amb diferents llengües d’arribada, com el francès, l’anglès, l’alemany, etc. (framework). D’aquesta manera, es tracta la llengua materna des d’una òptica diferent, perquè s’ha de donar informació molt explícita al traductor, tot preveient els problemes del parlant no nadiu, sense oblidar allò que és obvi per al nadiu però no per a l’usuari de la llengua d’arribada, etc. Per entendre bé la utilitat de la creació d’aquest text neutre es farà una breu descripció de totes les etapes de l’elaboració d’un diccionari bilingüe (text neutre, traducció, coordinació).
Inscripció:

Preu dels tallers: 160 €
Estudiants: 128 €
Membres de l'IULA i la UPF: gratuït

Organitza:
+ informació: iulalexicografia@upf.edu
   

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA