Institut de Lingüística Aplicada
 

Tallers de Lexicografia

Data: octubre de 2005
Lloc:

Edifici Rambla, La Rambla 30-32, 08002 Barcelona

Descripció:

Els Tallers de lexicografia es proposen específicament complementar la formació de lexicògrafs oferint uns coneixements i habilitats adequats als requeriments actuals del treball lexicogràfic. Aquests tallers estan organitzats en sessions monogràfiques impartides per reconeguts professionals del camp de la lexicografia i de la terminografia.

Es lliuraran certificats d'assistència als participants.

Programa:
  Divendres, 14 d'octubre de 15:00 a 19:00 h
Materials

Javier Lahuerta
La construcción de la definición

Presentació Anna Joan
Lahuerta
 1. Análisis de la voz
 2. Selección y organización de elementos definidores
 3. Diferencias de construcción en función del diccionario y el usuario

El taller plantea el proceso de elaboración de definiciones de nombres, adjetivos y verbos. Parte del análisis de fuentes para determinar el significado o significados de la voz tratada, la selección de elementos definidores y sus posibles modos de aparición (forma, posición) y la plasmación en distintos enunciados según el diccionario y usuario de la definición.

  Dissabte, 15 d'octubre de 09:00 a 13:00 h
Materials

Joan Soler
El vocabulari utilitzat a les definicions

Presentació Anna Joan
Soler
 1. El vocabulari definidor i l'estructura del diccionari.
 2. Les principals desviacions descriptives: circularitat i redundància.
 3. Els vocabularis controlats. El sistema de definició i la metallengua.
 4. Cap a una metallengua de descripció coherent.

La part pràctica del taller consistirà en la constatació que, amb un sistema de definició adequat, és possible la construcció de definicions lexicogràfiques que donin lloc a una projecció estructural coherent de totes les relacions que contreuen els elements del vocabulari definidor.

  Divendres, 21 d'octubre de 15:00 a 19:00 h
Materials

Elisenda Bernal
Les definicions relacionades per morfologia derivativa

Presentació Anna Joan
Bernal
 1. Morfologia derivativa i lexicografia: de la descripció i l'anàlisi lingüístiques a la definició lexicogràfica. Prefixos, sufixos i paraules derivades. El cas dels compostos cultes.
 2. Diferents llengües, diferents tractaments. Comparació i anàlisi de diccionaris catalans, castellans, francesos, italians, anglesos i alemanys.
 3. Un cas pràctic: les famílies de llum i gota.
 4. El problema de les sèries derivatives coradicals. Límits i problemes.
 5. Un cas pràctic: els noms d'acció deverbals.
  Dissabte, 22 d'octubre de 09:00 a 13:00 h
Materials

Sergi Torner
Los artículos lexicográficos de las palabras gramaticales

Presentació Anna Joan
Torner
 1. Cuestiones de categorización. Distinción categorial entre adverbios, preposiciones y conjunciones. Algunas cuestiones de macroestructura.
 2. Distinción de acepciones. El papel del significado y de la gramática en la distinción de acepciones. Inclusión de usos marginales.
 3. Problemas de definición. Definición propia y definición impropia. Significado léxico, gramática y uso. Fórmulas de definición. La información gramatical en la definición.

El profesor planteará los distintos problemas que suscita el tratamiento lexicográfico de las palabras gramaticales; los estudiantes, en grupo o individualmente, examinarán las soluciones que aportan algunos diccionarios del español, y harán propuestas que se discutirán conjuntamente en la clase. El objetivo último es proporcionar criterios que ayuden a tomar decisiones prácticas para el tratamiento lexicográfico de las palabras gramaticales.

   
Organitza:
amb la col·laboració del Programa de Doctorat en Ciències del Llenguatge i Lingüística Aplicada
+ informació: iulalexicografia@upf.edu

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA