Institut de Lingüística Aplicada
 

IV Jornada de Lexicografia

Dia: divendres, 4 de juny de 2004
Lloc: Auditori de l'edifici Rambla

Programa:

9.45 Benvinguda
10.00 Joan Soler (Institut d’Estudis Catalans)
Vocabulari definidor i metallengua en la definició lexicogràfica
11.00 Cafè
11.30 Natàlia Català (Infolex – Universitat Rovira i Virgili)
La semántica verbal en los diccionarios bilingües
12.30 José Luis Herrero (CILUS – Universidad de Salamanca)
El Diccionario escolar de la ESO de Salamanca
13.30 Dinar
16.00 Reunió dels grups de la Xarxa temàtica

Organitza: Xarxa temàtica de Lexicografia (2002XT 00071)

Per a més informació: iulalexicografia@upf.edu

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA